Elseli III


Bilden tagen i Stockholmsskärgård 2018,

källa FB

KSSS lottbåt 1946 fotograferad på Baggensfjärden i anknytning till sällskapets vårseglingar i slutet av maj 1946; i bakgrunden minfartyget ÄLVSNABBEN (b. 1943) och t h starbåt 915 SUNSHINE (b. 1932, konstr. Francis Schweisguth). KSSS 1946 var av Gustav Plym tänkt som den första i en serie båtar med beteckningen Zephyr. Båten fick segelnummer Z-S1; den vanns i juni av John Jönsson men köptes omdelbart av konstruktören Plym (KSSS årsbok 1947 s 33 f). Denne står som dess ägare även följande år. Dess vidare öden fram till 1954 har inte kunnat följas; det året återfinns den dock i Svenska Kryssarklubbens matrikel i Carl-Olof Oldfelts ägo som CINDERELLA, ett namn som åtföljer den till åtminstone tidigt 70-tal. Försättsplansch i KSSS årsbok 1947; bilden även återgiven i Till Rors årg. XII (1946) nr 23 s 14. Jfr KSSS-samlingens Fo134437 från samma tillfälle.

Ägarlängd (något osäker):

Lottvinnaren John Jönsson

Gustaf Plym 1946 - ca-54, Elseli III

Anders Dahlström, Båtsnickare, Rindö, Cinderella

Karl Tingström, Valdermarsvik. (Karl seglade ibland med Gustav Plym ombord).

Jenny Agger 1990-2000

Göran Ramström 2000 -

Nuvarande ägare: Göran Ramström

Nuvarande namn: Elseli III

Nuvarande hemort: Waxholm