Båten är såld till Tyskland

Tidigare ägare: Peter Labecker

Nuvarande namn: Cariba

Nuvarande hemort: