Mila

Föregående ägare:

Krause Reinhard & Jan Lindhagen 1980-tal, namn: Kiki

Staffan Johansson ????-2005

Nuvarande ägare: Joakim Quistorff-Refn

Nuvarande namn: Mila

Nuvarande hemort: Köpenhamn, Danmark